Islam Memiliki Sistem Politik Yang Unik


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu." (TQS Al-Baqarah [2] : 185).

Semoga bulan Ramadhan tahun ini menjadikan kita berbenah dan bangkit menyatukan diri menjadi satu adidaya yang terkuat. Islam memiliki sistem politik dan bernegara. Dalam negara Khilafah kekuasaan di tangan umat. Umat yang memilih Khalifahnya, dan memberinya kewenangan untuk menerapkan hukum-hukum syariah kepada umat.

Islam memiliki sistem politik yang unik, yaitu sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah, umat membaiat Khalifah dengan baiat yang syar'i (memiliki legalitas) berdasarkan Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya saw. Dan ini satu-satunya yang benar-benar syar'i (memiliki legalitas), sebab sumbernya adalah wahyu. Untuk itu, wahai kaum Muslim, buanglah setiap sistem yang bertentangan dengan sistem Islam, dan tolaklah setiap legislasi selain legislasi Islam.

Hanya Khilafah yang menjaga Islam, menjaga tanah air, menjaga nyawa, kehormatan dan harta benda rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Sungguh, kami menyeru kalian untuk berjuang dengan serius dan proaktif, berjuang siang dan malam untuk menegakkan kembali syariah Islam secara kaffah. Mengingat ini merupakan kewajiban agung yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Dan Allah melarang kalian berhukum kepada selain hukum Allah, di antara sistem-sistem rusak yang tidak berasal dari Allah. Sebab hanya dengan Khilafah ini saja, syariah yang kita yakini akan bisa diterapkan dalam semua urusan kehidupan kita; dan hanya dalam Khilafah saja legislasi syariah bisa diwujudkan. Untuk itu, lantangkan suara kita dalam menuntut Khilafah, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menegakkannya. Khilafah adalah benteng pelindung. Khilafah adalah tempat berseminya kemuliaan dan kebanggaan kita. Dengan Khilafah kehormatan kita akan terlindungi, kita akan bersatu, suara kita akan sama, dan kekayaan alam kita akan terpelihara.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post