Para Musuh Dakwah 'Berurusan' dengan Allah SWT


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Sekumpulan orang berkumpul di Darun Nadwah. Terlihat serius wajah - wajahnya. Ada hal besar yang mengganjal benaknya. Mereka berdiskusi tentang cara menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW. 

Awalnya mereka acuh tak acuh. Nanti seruan Muhammad akan segera lenyap. Seiring berjalannya waktu, dakwah Islam semakin mendapat sambutan di tengah masyarakat. Mereka menarik nafas berat. 

Ada yang usul agar Muhammad diberi julukan sebagai tukang sihir. Yang lain mengatakan Muhammad itu orang gila. Adalah Al - Walid bin Al - Mughiroh al - Mahzumiy, setelah berpikir keras maka ia mengatakan "Tidaklah perkataan Muhammad itu kecuali sebagai sihir yang mempengaruhi. Tidakkah kamu lihat, Muhammad telah memisahkan seorang laki - laki dengan istrinya, dan seorang saudara dengan saudaranya yang lain". 

Al - Walid bin Mughiroh sangat keras penentangannya terhadap dakwah Islam. Ia membelanjakan kekayaannya untuk menghalangi dan menentang dakwah. Kemana - mana mengumbar fitnah terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw. Maka Allah SWT menegaskan bahwa Al - Walid sedang berurusan dengan Allah SWT. 

ذرني ومن خلقت وحيدا،  وجعلت له مالا ممدودا،  وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا، انه كان لاياتنا عنيدا،  سأرهقه صعودا 
Artinya:
"Biarkanlah Aku yang akan bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendiri, Aku telah memberikan padanya harta yang melimpah, juga anak - anak yang selalu bersamanya, dan Aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas - luasnya, ia ingin sekali agar Aku menambahnya.Tidak, sesungguhnya ia telah menantang ayat - ayat Kami (yakni al - Qur'an). Aku akan memberikan padanya pendakian yang memayahkan (QS al Mudatsir ayat 11 - 17).

Kelapangan hidupnya tidak menjadikannya untuk membela dakwah Islam, justru menentang dakwah Islam. Ia terus membelanjakan hartanya di jalan yang dimurkai Allah. Maka urusannya sudah menjadi urusan Allah SWT.

Dakwah Islam itu proyek Allah SWT. Allah telah berjanji akan memenangkan dakwah Islam dan mengalahkan kalimat kekufuran. Islam akan menang atas semua ideologi di dunia ini, walaupun orang - orang musyrik dan munafik tidak menyukainya. 

Sedangkan bagi para penentang dan penghambat dakwah Islam, Allah telah menjanjikan siksa yang pedih. Kehancuran dan kekalahan menjadi akhir petualangannya. Allah SWT telah mengancam Al - Walid bin Al - Mughiroh dengan memasukkannya ke dalam Neraka Saqar. Allah SWT berfirman:

سأصليه سقر
Niscaya Aku akan memasukkannya ke dalam Neraka Saqar (Al Mudatsir ayat 26).

Yang Neraka Saqar itu akan menghanguskan kulit manusia. Neraka Saqar tidak meninggalkan siapapun yang dimasukkan ke dalamnya, kecuali Saqar akan membakarnya. 

# 29 Agustus 2020


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post