Karena Anda Wajib Melawan Para Agresor Itu!


 Ahmad Rizal (Direktur ELFIKRA)


Rakyat Palestina berdarah - darah menghadapi gempuran Israel. Sementara penguasa negeri - neferi muslim belum mengirimkan tentara - tentaranya. Sementara Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas itu tak berdaya, yang tergantung pada pipa pemulihan dari negara-negara imperialis, entitas pendudukan dan organisasi-organisasi kerusakan, yang telah menyia-nyiakan Palestina, menyerahkan Palestina dan warganya, serta tidak menggerakkan pasukannya untuk membebaskan al-Aqsha dan seluruh wilayah Palestina, di samping ketidakmampuan otoritas untuk melindungi keamanan rakyat Palestina.


Bahkan semakin mempersulit penghidupan rakyat Palestina dengan menambah pajak dan menaikkan harga komoditas, serta penggalian untuk pendanaan konser, tari, kontes kecantikan, sepak bola laki-laki dan perempuan, dan proyek-proyek lainnya yang merusak moralitas dan mentalitas para pemuda dan pemudi rakyat Palestina. 


Otoritas sejak kelahirannya telah membebani di pundak rakyat Palestina melebihi beban yang dipikulkan oleh pendudukan Yahudi yang menjadi sumber kejahatan.


Kami mengatakan kepada rakyat Palestina: Anda wajib melawan setiap pelepasan wilayah Palestina, tempat-tempat sucinya dan warganya yang terus menerus dilakukan oleh otoritas; serta mencegah pembersihan kasus untuk kepentingan entitas Yahudi. Kepada para tokoh otoritas, bahwa entitas Yahudi, Amerika dan semua negara-negara Barat tidak akan pernah membawa manfaat untuk Anda, tidak akan pernah sedikitpun memenuhi janji-janji yang telah diucapkannya, dan mereka tidak akan pernah melindungi Anda dari kemarahan umat ketika umat telah bergerak untuk membebaskan semua wilayah Palestina dari cengkeraman pendudukan dan ketidakadilan. 


Mengapa Anda tidak bersegera keluar dan meninggalkan semua kejahatan Anda, lalu berpartisipasi dalam mengembalikan kasus tersebut ke pangkuan umat Islam, agar umat Islam melaksanakan kewajibannya untuk membebaskan Palestina, sehingga Anda meraih sukses dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat, ataukan Anda akan terus dengan perbuatan yang hanya mendatangkan kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat?


Allah SWT berfirman: “Dan  ketika suatu umat di antara mereka berkata: ‘Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?’ Mereka menjawab: ‘Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa’. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” (TQS. Al-A’râf [7] : 164-165).

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post